tandtechnicus.png


Steeds meer arbeidsdeskundigen hechten groot belang aan daglicht op de werkvloer, want lang niet alle werkplaatsen hebben voldoende licht. Dit erkent ook FNV Bondgenoten. Zij vindt dat iedereen recht heeft op voldoende daglicht tijdens de werkuren. Ook de ARBO wet stelt dat daglicht van groot belang is en stelt een daglicht norm waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen. Onderaan de pagina treft u de minimale werkplek lux waarden per beroep aan.

Onderzoek
Hoe belangrijk daglicht is,blijkt uit een onderzoek dat een aantal achtereenvolgende jaren gehouden werd onder werknemers. De ene onderzoeksgroep bestond uit werknemers die werkten op een werkplek met volspectrum daglichtlampen. De andere groep werknemers werkten op een werkplek zonder daglicht verlichting. Gemeten werd de stemming, stress en de slaapkwaliteit in januari en in mei. Uit het onderzoek kwamen duidelijke verschillen. Bij de meting in mei scoorde de daglicht groep een betere stemming en gaf aan minder stress te hebben, terwijl bij de standaardlicht groep geen verbetering te zien was van de winter- naar de zomermeting.

Kantoor
Wist u dat werken achter de computer een zware taak voor uw ogen is?
Kantoormoeheid is een direct gevolg van slechte verlichting. Kunstmatig licht verslapt de aandacht en lijdt tot hoofdpijn en stress. Werken met een computer vereist de nodige inspanning, goede verlichting is hierbij heel erg belangrijk. True-Light volspectrum daglichtlampen zorgt dat de ogen minder moe worden. Een band om uw hoofd, brandende ogen, vermoeidheid aan het einde van de dag? True-Light daglichtlampen in combinatie met hoogfrequent armaturen verhelpen dit. Bij het verlichten van een kantoor is het omgevingslicht ook erg belangrijk. Onderaan de pagina staat dit uitgelegd.

De thuiswerkplek
De ARBO heeft regels voor de thuiswerkplek als er wekelijks minimaal 2 uur vanuit huis achter een beeldscherm gewerkt wordt. De werkgever dient dan voor een veilige en ARBO technisch goedgekeurde werkplek te zorgen. Voor thuiswerk plekken is het uitgangspunt voor verlichting 500 lux. 
In 2019 werkten er volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) al 4 op de 10 mensen vanuit huis. Door Covid-19 is thuiswerken de laatste jaren sterk toegenomen. Daarom is het belangrijk dat uw thuiswerk plek aan de normen voldoet.  U kunt de richtlijnen voor thuiswerkplek verlichting van de NSVV (onafhankelijk kenniscentrum voor licht en verlichting Nederland) hier downloaden: NSVV-tips-thuiswerken.pdf

Werkplaats, atelier, fotografie, gallery
In werkplaatsen waar men met glimmende of kleur bepalende materialen werkt is volspectrum daglicht van belang. Goed zicht voorkomt ongelukken en zorgt dat u alert en fris blijft tijdens uw werk. Voor schilderen of fotograferen of voor het tonen van kleuren is een goede kleurwaarneming van belang. De True-Light lampen zijn met- en zonder uv te verkrijgen. UV straling is bij het tonen van kleuren niet altijd gewenst, dan biedt de led lamp van True-Light met een kleurechtheid van 98% uitkomst. Indien u wel de uv straling wilt, dan kunt u voor de fosforlampen kiezen, deze geven strooilicht. Bij kleinere lampen (spaarlamp t.o.v led lamp) geeft dit een egaal lichtbeeld.

Gezondheidszorg / behandelruimte
Tandartsen, artsen en medische specialisten, fysiotherapie, massage, haptonomie en manueel therapie. Omdat True-Light een gunstige werking heeft op stofwisseling, zuurstoftoevoer, hormonen, klieren, hersencellen en stemming, levert het een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier. Het gebruik van True-Light verlicht het werk van de therapeut aanzienlijk. Door de perfecte weergave van kleur, zonder vervorming, is de controle van het gebit of het lichaam van de client eenvoudiger.

Winkels
Het naar buiten lopen om de juiste kleur te kunnen bepalen van uw producten is voorbij met het gebruik van True-Light lampen. Omdat True-Light ledlampen 98% van het echte daglicht weergeven wordt uw product in precies de juiste kleur getoond. Bovendien hebben uw verkopers door het gebruik van True-Light een gezonde werkomgeving en dat is weer goed voor het ziekteverzuimcijfer.

Beroepen met kleur beoordeling
Bij beoordeling van stoffen, drukwerk of verf is een perfecte kleurbeoordeling van belang. U hoeft niet meer naar buiten om de kleur goed te kunnen bepalen, iedere kleurafwijking of onscherpte komt met het gebruik van True-Light lampen direct aan het licht. U ziet of de kleuren aan hun eisen voldoen.

Scholen
Kinderen zitten op school vele uren binnen. Daardoor missen ze gedurende de dag het zo gezonde natuurlijke daglicht. Door het gebruik van True-Light lampen zorgt u als school in ieder geval voor een gezonde leeromgeving. Het gevolg is direkt merkbaar: de kinderen blijven alerter en zijn minder prikkelbaar en hierdoor wordt de opname van leerstof eenvoudiger. Daarom is het gebruik van True-Light daglichtlampen zeker aan te bevelen.
Scholen met prikkelvrije ruimtes.
Bij een prikkelvrije ruimte is licht een belangrijke factor. Met 25 jaar ervaring in deze branche kunnen wij een ruimte voor u creëren waar het kind tot rust kan komen zonder in het donker te hoeven zitten. Hiervoor hebben wij speciale armaturen ontwikkeld die, met de juiste lichtbron erin, voor prikkelvrij licht kunnen zorgen.

Hoeveel lampen heb ik nodig voor mijn werkplek?
Bij het berekenen van de lichthoeveelheid gaan we uit van de lux waarde. Lux is de eenheid van verlichtingssterkte, of de hoeveelheid licht dat op een oppervlakte terecht komt. Het aantal lumen (=lichtopbrengst van de lichtbron) per vierkante meter is de lux waarde. 

Minimale lux waarden per ruimte:

Woonomgeving: Kantoor:
woonkamer 300 lux computerwerk 500 lux
keuken 500 lux schrijven 500 lux
slaapkamer 300 lux receptie 300 lux
Onderwijs: Gezondheidszorg:
klaslokaal algemeen 500 lux onderzoeksruimte 1000 lux
klaslokaal kunstles 750 lux behandelruimte 1000 lux
klaslokaal technische les 750 lux operatiekamer 1000 lux
auditorium/ gehoorzaal 500 lux dialyses ruimte 500 lux
bibliotheek 500 lux dermatologie ruimte 500 lux
sporthal 300 lux therapie/massage ruimte 300 lux
trappenhuis 150 lux tandheelkundige operatieruimte 5000 lux
Ambachten: Industrie:
kapper 500 lux productiewerk keramiek/glas 500 lux
horlogemaker 1500 lux handwerk keramiek/glas 1000 lux
kleermaker 1000 lux textiel verwerkend 1000 lux
schoenmaker 500 lux hout verwerkend 750 lux
edelsmid 1000 lux verf verwerkend/ spuiterijen 1000 lux
houtbewerker 500 lux kleurcontrole 1000 lux
metaalbewerker 500 lux kwaliteitscontrole 1500 lux
Horeca: Assemblage:
restaurant 200 lux ruw werk 200 lux
buffet restuaurant 300 lux fijn werk 500 lux
keuken 500 lux precisie werk 750 lux
Grote hallen: Zalen:
Hangars 500 lux Theaterzalen 300 lux
Verkoop beurzen 300 lux concertzalen 300 lux
Loodsen 300 lux conferentiezalen 500 lux

Leeftijd en lux waarden:
Bij bovenstaand schema wordt er van een minimale lux waarde uitgegaan en wordt er niet naar de leeftijd gekeken. Toch is dit erg belangrijk, want als we ouder worden hebben onze ogen meer licht nodig om goed te kunnen functioneren. Onderstaand schema geeft een overzicht van voldoende werklicht per leeftijdsgroep.

Leeftijd < 30 jaar > 1000 lux
Leeftijd ~ 50 jaar > 1200 lux
Leeftijd > 75 jaar > 1500 lux

Verkorte uitleg van de norm voor werkplekverlichting volgens NEN-EN 12464-1:2011 

Taakgebied
Het oppervlak waar de oogtaak wordt verricht.

Achtergrondgebied

Naast de verlichtingseisen voor taakgebieden en directe omgeving worden er ook minimumeisen gesteld aan het verlichtingsniveau in de rest van de ruimte. Dit gebied noemen we achtergrondgebied.
Het is belangrijk om de gehele ruimte waarin mensen zich bevinden goed te verlichten. Het doel is een goede visuele communicatie tussen mensen mogelijk maken. Voor de visuele beleving en het algehele comfort is het van belang dat de omgeving, de kleuren van voorwerpen en de huid van mensen op een natuurlijke manier worden weergegeven.

Kleurweergave

Voor de kleurweergave- index (CQS of CRI) stelt de norm voor vrijwel alle taakruimten een minimumeis voor gemiddelde werkruimtes van > 80 CQS/CRI. Maar voor werkruimtes met hogere oogtaak zijn de eisen > 90 CQS/CRI: Computerwerk valt onder de hogere oogtaak!

URG
De verblindingsgraad heet UGR (Unified Glare Rating) en  is een getal dat aangeeft in welke mate de armaturen in de betreffende ruimte lichthinder veroorzaken vanuit een ooghoogte en kijkrichting van de gebruiker. Hoe lager de UGR waarde hoe minder lichthinder. Maat URG< 19 het gewenste getal voor kantoren en werkplekken. Verblinding treedt op wanneer een bepaald gebied een grotere helderheid heeft dan de rest in het gezichtsveld. Dit kan rechtstreeks of indirect door reflectie zijn. Daglicht van buiten of niet-afgeschermde lichtbronnen in de kijkrichting kunnen ook rechtstreekse verblinding geven. 

Gelijkmatige lichtverdeling
Het licht dient gelijkmatig verdeeld te zijn. Dit wordt uitgedrukt door de uniformiteit of de verhouding tussen de laagste en gemiddelde verlichtingssterkte binnen een zone. Afhankelijk van de visuele taak is deze uniformiteit minimaal tussen 0,4 en 0,7 in het taakgebied. Voor de directe omgeving geldt een waarde van minimaal 0,4 om de gelijkmatigheid te verzekeren en voor de achtergrond minimaal 0,1. Dat betekent dat in de ruime omgeving de verhouding tussen de verlichtingssterkte in het taakgebied en de laagste waarde in de ruime omgeving niet hoger mag zijn dan 10:1. Een andere factor die het licht helpt te verdeling, is een minimale reflectiewaarde van de grote oppervlakken in de ruimtes zoals het plafond, muren, vloer en objecten (meubels). Om licht te kunnen weerkaatsen in de ruimte, moet er eerst licht vallen op deze oppervlakken. Hiervoor zijn ook minimale verlichtingssterktes opgenomen voor de muren (50 Lux) en het plafond (30 Lux). Voor gesloten ruimtes zoals kantoor, onderwijs en gezondheidszorg, gangen, liggen de minima iets hoger (respectievelijk 75 en 50 Lux voor muren en plafond).

Wilt u een vrijblijvend lichtadvies? info@truelight.nl

Wilt u advies?

Wij helpen u graag op weg met tips of een advies op maat. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

email info@truelight.nl
call 0522 - 47 31 61