whatisdaylight.png daglichtvoetbal.png daglcihtwandeling.png


Hoe belangrijk is licht?

Een van de belangrijkste mankementen die voortkomen uit onze hedendaagse beschaving is wel om het grootste deel van de dag binnen te zitten. Hierdoor wordt het heilzame daglicht uit ons leven gebannen, maar ons lichaam heeft volspectrum daglicht gedurende de dag nodig.

Licht heeft invloed op onze hormonen. Serotonine wordt vaak het gelukshormoon genoemd omdat het je een goed gevoel geeft: het maakt dat je tevreden en positief bent en er zin in hebt. Overdag als de zon schijnt maken we veel serotonine. De serotonine die je overdag maakt, wordt ’s avonds omgezet in melatonine. Hoe meer serotonine, hoe meer melatonine je kunt maken. Melatonine wordt gemaakt door de pijnappelklier. De pijnappelklier reageert op licht en donker, via lichtgevoelige cellen in het netvlies van de ogen. Als het ’s avonds donker wordt, gaat de pijnappelklier steeds meer melatonine maken. Het maximum ligt rond middernacht, daarna vlakt de hoeveelheid melatonine af omdat u slaapt. Omdat we in de winter minder daglicht zien, vlakt de productie van zowel melatonine als serotonine af waardoor het nacht- en dagritme minder duidelijk voelt. Daar kun je slecht of laat van gaan slapen en het kan meer moeite kosten om ’s morgens op te staan terwijl je overdag wat moe bent. Ook kan de eetlust toenemen. En omdat je minder serotonine produceert, kun je je wat somber gaan voelen. Bij sommige mensen is die winterdip zo ernstig dat je kunt spreken van een depressie.

Al in 1796 publiceerde de Duitse geneesheer Christoph Hufeland in zijn ‘Makrobiotik ‘dat de mens slap, bleek en apathisch wordt als gevolg van het ontbreken van daglicht en dat mensen die lange tijd in een donkere kerker opgesloten zitten uiteindelijk hun levensenergie verliezen.

De ontdekker van de vitamine C, Nobelprijswinnaar Albert Szent-Gyorgyi, onderkende hoe sterk wij door daglicht en kleuren beïnvloed worden. Hij zei dat alle energie die wij in ons lichaam opnemen, uiteindelijk ontleend is aan de zon. Hij ontdekte dat enzymen en hormonen die een rol spelen in het proces van energie- overdracht een eigen kleur hebben en erg gevoelig zijn voor licht. Deze door het licht teweeggebrachte processen hebben een grote invloed op het lichaam.  (A. Szent-Gyoryi , Introduction to a Submolecular Biology- ‘60 en Bioelectronics- ‘68, Academic Press, New York)

Ook de onderzoekers Martinek en Berzin stelden vast dat licht en kleur invloed hebben op de enzymsystemen en biologische activiteiten in ons lichaam. Zij stelden dat sommige kleuren licht specifieke lichaamsenzymen konden stimuleren. ( Martinek-Berzin, Artificial Light Sensitive Enzymatic Systems as Chemical Amplifiers of Weak Light Signals, Photochemistry and Photobiology 29, maart ‘79, blz 637-650).

Alle onderzoeken tonen aan dat het menselijk lichaam bijzonder lichtgevoelig is en omdat wij licht met de ogen waarnemen, de ogen niet uitsluitend de functie “kijken” hebben, maar ook “ontvangen”. (Liberman, Licht geneeskunst van de toekomst, ISBN 9020242989-blz. 34 ev).

De pijnappelklier speelt hiernaast ook een grote rol in de lichtontvangst en lichtverwerking van het lichaam. Het is de lichtmeter van het lichaam. De pijnappel is niet groter dan een erwt, maar het ontvangt vanuit de ogen via de hypothalamus informatie die door het licht is geactiveerd; aan de hand daarvan stuurt het orgaan hormonen aan die een grote invloed hebben op lichaam en geest. De activiteiten worden gereguleerd door lichtveranderingen in de omgeving. Bij vogels, salamanders en vissen stimuleert licht de pijnappelklier door rechtstreeks de schedel door te dringen. Bij veel reptielen heeft de pijnappelklier alle lichtgevoelige receptoren die kenmerkend zijn voor het oog, daarom noemt men het ook wel het ‘derde oog’.  Bij alle behaarde dieren en de mens stimuleert licht de pijnappelklier uitsluitend via de ogen.  (Reiter, The Pineal Gland: an important link to the environment NIPS, deel 1, 86, blz 202-205).

De uitscheiding van melatonine hoort een regelmatig, dagelijks ritme te volgen. Het hormoon wordt uitgescheiden als reactie op het invallen van de nacht. De melatoninespiegel bereikt in de nacht het hoogste peil (tussen 2 en 3 uur in de nacht) om daarna te dalen en rond het middaguur (12 uur) is het laagste peil bereikt, om daarna weer te gaan stijgen. (Benningfield, Spring Forward, Spirit, ’90). Dit vermogen van de pijnappelklier om te meten of het buiten licht of donker is, om het lichaam te vertellen of het actief moet zijn of moet rusten, maakt dat onze biologische ritmen soepel verlopen. Wij zijn letterlijk “lichtwezens”. ( Liberman, Licht geneeskunde van de toekomst).

Kijken, zien, hoort moeiteloos te gaan. Zonder een spoor van inspanning. Zodra de lichtomstandigheden niet goed zijn, moeten onze ogen constant overwerken want onze ogen nemen het grootste deel van licht op. Licht en kleur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Alleen volspectrum licht geeft de kleuren echt weer, de ogen kunnen nu zonder inspanning kleuren waarnemen en goed zien. Zodra er slecht kunstmatig licht in de ruimte is, moeten de ogen hoge inspanning leveren en wordt er alsnog niet natuurgetrouw gezien.

Het zichtbare deel van lichtspectrum dat door onze ogen wordt waargenomen zijn de kleuren van de regenboog. Violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood, waarbij violet de kortste- en rood de langste golflengte heeft. Deze kleuren zijn een belangrijke sleutel tot de evolutie en het functioneren van de mens. Bij de mens heeft licht een grote invloed op fysiologische en psychische functies: vruchtbaarheid en stemming. 

Dit is heel duidelijk te zien in landen zoals Noorwegen en Finland waar het in de wintermaanden donker blijft. In deze landen is een rechtstreeks verband aangetoond tussen enerzijds verminderde blootstelling aan daglicht en anderzijds grotere prikkelbaarheid, uitputting, slapeloosheid en depressie. Daartegen over is het aangetoond dat er gedurende de maanden juni en juli, als de zon zo’n twintig uur schijnt, méér kinderen worden verwekt dan in de wintermaanden. (E.Keister jr. ‘Living without Light”. Science Illustrated 2, nr. 7, maart’89, blz. 26-32).

Het idee dat licht een integraal bestanddeel van alle levensvormen is, krijgt gelukkig in deze eeuw steeds meer voeten aan de grond. Tegenwoordig wordt er steeds meer gekeken naar natuurlijke lichttoetreding in nieuwe gebouwen. Daar waar dit niet mogelijk is wordt er met kunstmatige lichtbronnen gewerkt. Kleurechtheid is bij kunstmatige verlichting belangrijk, een CRI boven de 95 is belangrijk om een natuurlijke en gezonde binnenruimte te creëren. True-Light is vanaf het ontstaan in 1960 al bezig met de productie van volspectrum daglichtlampen en daglicht led lampen die nu al een CRI 98 bereiken. Hiermee dragen ze bij aan een gezonde leefomgeving binnenshuis.

De kleur industrie en metamerie.

Om de samenstelling van licht goed te kunnen meten zou het oog in staat moeten zijn alle lichtfrequenties goed te kunnen zien. In werkelijkheid beval het  oog voor het onderscheiden van kleuren drie verschillende soorten lichtgevoelige cellen in het oog, kegeltjes. Om een indruk van wit licht te krijgen moeten de drie soorten kegeltjes in het oog in gelijke mate worden geprikkeld. Dit kan met echt wit licht ( met een vlak spectrum)  of met de combinatie van gekleurd licht, zolang de kegeltjes maar in gelijke mate worden geprikkeld.  De kleurindruk van een voorwerp wordt bepaald door de uitstraling van de lichtbron en de weerkaatsing van dit licht op het voorwerp. Al deze verschillende samenstellingen heten metameer.

Metamerie is de basis van de verf- foto-, stoffen en met beeldscherm werkende industrie. Door het mengen van een klein aantal kleuren, bijvoorbeeld rood, groen en blauw, kan een groot deel van de kleuren worden benaderd. Die benaderingen pakken onder verschillende omstandigheden echter verschillend uit, die situatie noemen we metamerie fout.

Metamerie is de schijn dat twee voorwerpen onder bepaalde omstandigheden dezelfde kleur lijken te hebben, terwijl er onder andere omstandigheden een kleurverschil te zien is. De spectra van twee verschillende lichtbronnen zijn metameer als de kleur van die bronnen voor het menselijk oog hetzelfde is.
Bij daglicht ziet men grote verschillen in de kleuren terwijl die kleuren onder "warm (geel)" licht allemaal dezelfde kleur lijken.  Daarom is volspectrum daglicht zo belangrijk bij de bepaling van kleur.


Wilt u advies?

Wij helpen u graag op weg met tips of een advies op maat. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.

email info@truelight.nl
call 0522 - 47 31 61